Hvad er en statsautoriseret fodterapeut?

Statsautoriseret fodterapeuter er Danmarks eneste autoriserede behandlere af fodproblemer i forbindelse med diabetes, nedgroede negle og arvæv.

Som statsautoriseret fodterapeut har jeg en sundhedsfaglig uddannelse bag mig. Jeg er autoriseret af sundhedsstyrelsen, og skal til enhver tid kunne dokumentere at kvalitet og hygiejne er i orden.

Læs mere på www.fodterapeutskolen.dk

Autorisation

Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Denne blåstempling giver mulighed for patienter at benytte sig af sundhedsvæsenets patientklagenævn. Vi kan genkendes på logoet samt titlen “Klinik for fodterapi”.

Læs mere på www.lasf.dk

Risikopatienter

Det er vigtigt for dig at forebygge fodproblemer med pleje, aflastninger og indlæg.

Læs mere på www.gigtforeningen.dk Læs mere på www.diabetesforeningen.dk

Tilskud

Er du pensionist kan du søge helbredstillæg hos kommunen.

Læs mere på www.borger.dk Læs mere på www.sygeforsikring.dk
WordPress Themes